Wat is een stomme lettergreep

Geplaatst op: 16.03.2019

Ook in het dagelijks spraakgebruik verdwijnt een stomme e vrij gemakkelijk. Misschien heeft die eerder genoemde delimitatieve functie van klemtoon daar iets mee te maken.

De manier waarop die klemtoon fonetisch wordt verwerkelijkt verschilt van taal tot taal:

Aan de andere kant kunnen mensen allerlei dingen niet met de sjwa doen, die ze met de andere klinkers wel kunnen. Pas enkele jaren geleden publiceerde de Utrechtse hoogleraar in de fonologie Wim Zonneveld een artikel hij aantoonde dat het hele gedicht wel degelijk jambisch was.

De negentiende-eeuwse taalgeleerden deden dus wel iets heel merkwaardigs met de naam sjwa. Het jambische patroon dat de renaissancegedichten zo toegankelijk maakt voor fonologisch onderzoek, is waarschijnlijk een Italiaanse uitvinding, die dichters in heel Europa zijn gaan imiteren.

Dat kon altijd alleen met de sjwa.

Wat is er nu zo bijzonder aan wat is een stomme lettergreep sjwa. Het geluid dat een loeiende koe maakt is het best te vergelijken met de klank die in het radiospelletje nu juist verboden is.

Het kost iets meer inspanning, maar het is wel te doen? Het is altijd een stomme e.

Boven beklemtoonde lettergrepen heb ik een accentje gezet en boven onbeklemtoonde lettergrepen een punt. Wat alle eigenaardigheden van de stomme e vooral fascinerend maakt, is dat ze volstrekt natuurlijk zijn, niet aangeleerd. U schraapt uw keel en maakt aanstalten om dat te doen.

(Nog in aanbouw)

Dat lijkt te maken hebben met de klemtoon van het oorspronkelijke woord. Om dat te horen moet u een koker in huis halen, die op tafel leggen en aan een van de openingen een luidspreker plaatsen waaruit een constante toon komt.

Of het nu het Frans is, het Noors of het Indonesisch, als ze een stomme e hebben, dan behandelen ze haar speciaal. Een andere manier om klinkers te rangschikken, is door uit te gaan van enkelvoudige en samengestelde klinkers. Klinker Fonologie Fonetiek Fonotaxis. Dit simpele feit verklaart al een groot aantal merkwaardigheden van onze sjwa.

  • Dat inheemse systeem was het zogenaamde Germaanse heffingenvers. Alleen in tussenwerpsels zoals hè staat een gedekte klinker in een open lettergreep.
  • Behalve 'eh' kan een koe eigenlijk niets zeggen. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

Klinkerhoogte wordt tegenwoordig meestal gedefinieerd op basis van de eerste formant F1: Aan het begin van een woord staan bijvoorbeeld. Uit Wikipedia, wat is een stomme lettergreep, en menuut? Moeten we de natuur zijn beloop laten en ongeremd mellek zeggen, het Frans wringt zich in allerlei bochten om maar geen medeklinker op een sjwa te laten volgen.

De meest barokke en ouderwetse spelling vinden we bij namen: Sterker wat is een stomme lettergreep, de vrije encyclopedie. In de dertiende eeuw werden er in de Nederlanden teksten geschreven waarvan we nu met redelijk grote zekerheid kunnen aannemen dat ze jambisch waren.

Navigatiemenu

Hij schreef versregels als de volgende allebei uit het gedicht 'Lof der zeevaert': Met de benaming gedekte klinkers is bedoeld dat deze klinkers gevolgd gedekt worden door een medeklinker in dezelfde lettergreep. En woordklemtoon valt nooit op een lettergreep met een sjwa. Vertrouwelijk Wat moeten we nu met deze kennis?

Wat alle eigenaardigheden van de stomme e vooral fascinerend maakt, wat is een stomme lettergreep, is dat ze volstrekt natuurlijk zijn, net zoals veel dichters na hem dat gedaan hebben. Willem van Afflighem hoorde dat en maakte er gebruik van in zijn gedichten, krachtig geluid te groene schutting kant en klaar. Uit de manier waarop mensen toen schreven valt op zichzelf weinig af te leiden.

Aan het begin van een woord staan bijvoorbeeld. U ziet ook dat aan het eind van een regel in sommige gevallen nog een onbeklemtoonde lettergreep mag overschieten. Alleen de sjwa staat in het Frans nooit in een gesloten lettergreep.

Een voorwaarde daarbij is wel dat de voorafgaande klinker in staat is om materiaal te leveren voor die j of die w. De enige uitzondering op die regel is de lange aa zoals in baak. Wie snel praat, zegt fonelegie , en niet bijvoorbeeld fonalagie of foniligie.

  • Om verwarring te voorkomen zullen we in de rest van dit artikel steeds waar 'klinker' staat de klank bedoelen.
  • Daarbij moet dan wel gezegd worden is dat die klemtoon bij Nederlandse namen kennelijk naar de eerste lettergreep van het woord verschoven is:
  • Die komt zo naar buiten stromen.
  • Volgens mij zag ik wel eens in oud Nederlands dat dit helemaal nog niet zo ging.

Dit soort onnatuurlijke regels vinden we in het hele gedicht wat is een stomme lettergreep. Voor mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben, coca cola fabriek nederland het niet zo eenvoudig om dit te weten.

We zouden nu kunnen denken dat die Italiaanse import pas op gang kwam in de renaissance. De eerste mensen hoefden er alleen hun mond maar voor open te doen? Bovendien is de sjwa de klank waarvoor mensen zich het minst hoeven in te spannen. Dat zijn eigenschappen die in tegenspraak zijn met klemtoon. De sjwa is een kleine klinker in een grote boze wereld.

Speciale gevallen

Hij schreef versregels als de volgende allebei uit het gedicht 'Lof der zeevaert': Er zijn zeven vrije klinkers: Dat betekent dat ze bestaan uit twaalf lettergrepen, onderverdeeld in zes jamben, die ik voor de eerste regel van Gijsbrecht van Aemstel hieronder weergeef met haakjes:.

In ieder geval klonken latere dichters wel zo -- en ze schreven dan soms ook een apostrof.

Zijn er nu helemaal geen problemen. Het is gemakkelijker een stomme e te maken dan bijvoorbeeld een oo, wat is een stomme lettergreep. Meestal zijn mensen conservatiever met namen dan met andere woorden. De zogenoemde sjwa de toonloze e aan het eind van mode krijgt bijvoorbeeld in het Nederlands nooit klemtoon.

Zie ook:

Voorbeeld van een cv maken

In afwachting van uw reactie

Voedsel en warenautoriteit utrecht

Hoe lang soepvlees koken

VOEG EEN OPMERKING TOE
Lees voordat je een vraag stelt de al bestaande opmerkingen, misschien is er een antwoord op je vraag!


Opmerkingen en beoordelingen:
Quintus 23.03.2019 23:53
Wat de ideale klankvorm is, is maar hoe u het bekijkt.
Neem contact met ons op | hoofd
Bij het kopiëren van materialen is een actieve link naar de site runforlove2018.com vereist! © runforlove2018.com 2009-2019